Lobby
Polski Poker
Poker
Wojna
Bakarat
START AT 15:00

Poznaj gry karciane BetGames

Polski Poker

Wojna

Poker

Bakarat

Warunki uczestnictwa w zakładach na zdarzenia związane z symulowanymi grami karcianymi online: Wojna, Poker i Bakarat
Na podstawie pkt 16.9.3. Regulaminu Internetowych Zakładów Wzajemnych, poniżej określa się szczegółowe warunki uczestnictwa w zakładach na zdarzenia związane z symulowanymi grami karcianymi online: Wojna, Poker i Bakarat.

1. Wszelkie terminy pisane w niniejszych warunkach wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wyraźnie wynika z postanowień niniejszych warunków.

2. Gry „Wojna”, „Poker” i „Bakarat” są symulowanymi grami karcianymi (dalej „Gry Karciane”), organizowanymi przez TV Zaidimai Ltd z siedzibą na Litwie (dalej „Organizator”), który jest podmiotem niezależnym od Bukmachera.

3. Gry Karciane są organizowane na żywo i emitowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://demo.betgames.tv/?language=pl. Gry Karciane są urządzane w sposób, który uniemożliwia wpływ na ich wynik ze strony Organizatora, Bukmachera czy jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

4. Zasady rozgrywania poszczególnych Gier Karcianych opisane zostały w regulaminie każdej z gier dostępnym pod adresem https://www.betgames.tv/. Bukmacher nie odpowiada za treść regulaminów, wytycznych i zasad Gier Karcianych publikowanych przez Organizatora.

5. Bukmacher organizuje zakłady na różne zdarzenia wynikające z wyłożenia przez krupiera zestawu kart (wg zasad rozgrywania poszczególnych Gier Karcianych) w trakcie transmitowanej na żywo rozgrywki danej Gry Karcianej. Szczegółowe zasady obstawiania zakładów na zdarzenia związane z Grami Karcianymi zostały przedstawione w zakładkach \"Jak obstawiać?\".

6. Rozgrywki z Gier Karcianych, na które Bukmacher urządza zakłady, retransmitowane są na stronie https://www.sts.pl/pl/oferta/betgames/ w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze strony internetowej Organizatora - https://demo.betgames.tv/ (tzw. embedded content).

7. Uczestnik zakładów jest związany wyłącznie postanowieniami Regulaminu oraz niniejszych warunków. Wszelkie regulaminy, wytyczne i zasady gry zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej https://demo.betgames.tv/ mają jedynie charakter informacyjny dla uczestnika zakładów urządzanych przez Bukmachera

8. Oferta kursowa dla zdarzeń związanych z Grami Karcianymi jest publikowana na stronie z transmisją rozgrywki właściwej dla danej Gry Karcianej.

9. Wyniki aktualnych rozgrywek Gier Karcianych oraz zakładów są prezentowane na bieżąco. Archiwalne wyniki rozgrywek Gier Karcianych i zakładów są przechowywane przez Bukmachera przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu Bukmacher usuwa dane. Bukmacher udostępnia na żądanie uczestnika zakładów informacje na temat wyników dotychczas odbytych zdarzeń związanych z Grami Karcianymi.

10. Wygrane z typowań na zdarzenia związane z daną rozgrywką Gier Karcianych mogą zostać wypłacone po zakończeniu tej rozgrywki i opublikowaniu jego wyniku na stronie https://www.sts.pl/pl/oferta/betgames/wyniki/.

11. Zakłady na odgadywanie zdarzeń związanych z Grami Karcianymi oferowane są w takiej samej formie dla wszystkich uczestników zakładów.

12. Rozpoczęcie i zakończenie zdarzenia objętego zakładem oferowanym przez sieć Internet następuje w tym samym czasie dla wszystkich osób dokonujących obstawienia tego zdarzenia. Rezultat obstawianej Gry Karcianej jest udostępniany wszystkim obstawiającym go osobom w tym samym momencie.
Read More